Vánočně laděná expozice je instalována na Dlaskově statku do konce prosince. Zatímco ve světnici v patře probíhají dračky a přástky spojené s adventními dny, přízemí Dlaskova statku ovládla sváteční atmosféra oslavy Štědrého dne. Expozici doplňuje božíhodový stůl ve výměnku, připomínající tradici tzv. „obžérné neděle“, kterou si naši předci vynahrazovali štědrovečerní postní stůl. Návštěvníci se tak mohou seznámit s tradicemi našich předků, které dokládají nejen úctu našich předků nejen k náboženské tradici, ale i ke zdrojům obživy – k půdě, domácímu zvířectvu, k přírodě. Dlaskův statek je otevřen do 30. prosince od 9 do 16 hodin.