Mohli se totiž nechat namaskovat od pracovníků Oblastního spolku Českého červeného kříže nebo si vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Zájem lidí se semknul především u stánku, kde měřili tlak a obsah tuku v těle.

Ve stáncích zhlédli lidé výstavu prací zdravotně postižených dětí z Jablonce, Liberce a obyvatel Domova pro osoby se zdravotním postižením z Horního Maxova. Za povšimnutí také stálo bezbariérové sociální auto, kterým jsou zdravotně postižené děti rozváženy a sváženy do Speciálních škol.

Kromě hudebního a tanečního vystoupení si veřejnost mohla v rámci soutěže vyzkoušet jaké to je, být upoutaný na invalidní vozík. Na Dnu zdravotně postižených, který pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. Klub Jablonec, zazpíval Michal David, zahrála kapela Maybe a další.