Celkovou sumu převedou v následujících dnech na účet organizace Hands for help.

„Původně jsme zamýšleli, že zastupitelé přispějí na pomoc Haiti ze svých měsíčních příspěvků. Tak se ale nestalo, a každý zastupitel přispěl ze své peněženky částkou, kterou uznal za vhodnou,“ podotkla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Podle slov mluvčí, byli zastupitelé jednotni. „Pouze Štěpán Gall nedaroval jako zastupitel, ale jako soukromá osoba, a to pět tisíc korun,“ poznamenala Fričová.
Příspěvek sto třicet tisíc využije organizace Hands for help na výstavbu nemocnice, kterou posléze věnuje ostrovu jako dar České republiky.