Na kopci zvaném Hliňák, podle dříve těžené hlíny pro místní, již také zaniklou cihelnu v Plavech, vznikne multifunkční hřiště. Obec na jeho vybudování získala bezmála osmimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu. „Mezi fotbalovým hřištěm a školou je rumiště, které chceme zkulturnit. Volba padla na záměr vybudování veřejně přístupného hřiště,“ uvedla Věra Mužíčková, starostka obce Plavy.

Na části pozemku velkého sto padesát krát šedesát metrů vznikne dětské hřiště pro nejmenší se skluzavkami, prolézačkami nebo dlážděnými cestami.
Dále vyroste hřiště na plážový volejbal nebo travnaté víceúčelové hřiště. Multifunkční areál bude zároveň sloužit žákům místní základní školy jako venkovní plocha pro tělesnou výchovu. Navíc bude hřiště osvětleno.

„Areál bude veřejně přístupný, ale bude oplocen a připravíme určitý řád při jeho využívání,“ doplnila Věra Mužíčková. Obec se o zkulturnění místa snaží již delší dobu. „Nejdříve jsme žádali o prostředky na ministerstvu financí, neuspěli jsme. Loni jsme nežádali z ministerstva školství, protože by obec musela hradit polovinu nákladů, na což bychom neměli. Nakonec to ale vyšlo,“ upřesnila starostka obce Plavy.
Výběrové řízení na dodavatele stavby se rozběhne příští týden. „Projekt počítá s důkladným odkanalizováním místa, protože se tam nachází velké množství pramenů vody,“ dodala Věra Mužíčková.

Podle jejích slov se s realizací projektu začne co nejdříve, aby mohl být hotov ještě do konce tohoto roku. „Ale záleží samozřejmě na počasí, zima tady začíná brzo a náhle,“ konstatovala Mužíčková.