Hráz u první přehrady bude po celou dobu oprav zavřená, průchod je možný pod hrází přehrady. Letos Povodí Labe začne také s kácením některých dřevin kolem druhé vodní nádrže.

Účelem stavby je oprava porušených vrstev koruny hráze, ochrana před zatékáním srážkových vod, prodloužení životnosti a zlepšení stavu komunikace na hrázi. Po provedení nových hydroizolací bude opravena vozovka a chodníky i kamenné bloky na koruně.