Motivaci k volbě povolání v tomto oboru nabídla studentům Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou interaktivní přednáška „Energie – budoucnost lidstva“. Vedla ji Petra Hyklová z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy. Lektorka představila jednotlivé energetické zdroje a jejich klady, zápory a možnosti využití, technická řešení výroby elektřiny i nevyřešený problém jejího skladování. Ten je výzvou i pro studenty.

Nový seriál Naše školka
Naše školka: Ve středu představíme děti z MŠ Tichá v Jablonci

Množství elektřiny, vyrobené například ve větrných a slunečních elektrárnách, závisí na počasí a denní době. V elektrické síti ale musí být v každý okamžik jen tolik elektřiny, kolik v danou chvíli spotřebujeme. Při nestabilních dodávkách se zvyšuje hrozba blackoutu. Abychom mohli kolísavou výrobu regulovat, je třeba najít nové způsoby skladování elektřiny ve velkém.

Součástí besedy byly také zajímavé pokusy. Studenti například roztočili pomocí svítilny mobilního telefonu vrtulku na fotovoltaickém panelu. „Nyní jste přeměnili „špinavou“ energii na čistou zelenou“ upozornil Tomáš Hejl na fakt, že svůj mobil nejspíš nabíjeli v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou světla.

V Domě Českoněmeckého porozumění v jabloneckých Rýnovicích proběhl Romský večer, při kterém mladí romští studenti pohovořili, jak se jim žije mezi námi.
Romská dívka: Učme se od sebe, máme si co předat

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již devatenáctým rokem. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku. Jedním z hlavních cílů těchto besed motivace dětí k volbě povolání v technickém oboru. Projekt byl ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím. Setkávání s odborníky a otevřené diskuze o energetice motivují mladé posluchače ke studiu technických oborů i k převzetí odpovědnosti za vlastní budoucnost.