Objekt, který si Jablonec pronajme, je včetně pozemku v městské památkové zóně. „V minulosti sloužil provozovateli autobusové dopravy jako místo předprodeje jízdenek, čekárna pro cestující, zázemí řidičů autobusů, byl zde dispečink a další kanceláře. V současnosti je objekt uzavřený a neužívaný,“ popsal náměstek pro majetek Petr Roubíček. O možnosti pronájmu město jednalo už v roce 2021. Dosud má Jablonec uzavřenou nájemní smlouvu pouze na část budovy, v níž provozuje veřejné toalety.

Na základě nového jednání si město pronajme budovu celou. „Z Eurocentra i prodejního stánku pekařství se sem přemístí předprodej jízdenek na všechny druhy autobusové dopravy a cestující budou moci opět využívat čekárnu i veřejné toalety. Předpokládáme, že by se sem přesunula Jablonecká dopravní, mohlo by zde být také stanoviště veřejně prospěšných prací a služebna okrskáře městské policie,“ dodal Roubíček.

Než se pronajatý objekt otevře veřejnosti, je třeba jej vymalovat a uklidit. Sloužit by měl od začátku února 2023.