Jablonecký magistrát odbavuje pouze objednané klienty, a to v pondělí a ve středu vždy v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek se klienti mohou objednat na čas od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin.

„Tyto časy pro možnost odbavení platí stejně pro obě budovy úřadu, tedy pro radnici i budovu v ulici Komenského 8,“ popsal tajemník úřadu Marek Řeháček s tím, že poplatky za odpady a bytové záležitosti v kancelářích přístupných z ulice Kamenné bude možné vyřídit bez objednání v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 hodin.

„Klienti se mohou objednávat na všechny agendy telefonicky a na některé podle městského webu také elektronicky,“ dodává Řeháček. Pokud bude poptávka klientů přesahovat kapacitní možnosti magistrátu, rozhodne o pořadí odbavení jednotlivých záležitostí vedoucí úředníci z hlediska důležitosti, tzn. záležitosti související s epidemií, neodkladné záležitosti atd.