Dospělí mohou pomoci s nácvikem a doprovodem, jejich počet je však na vystoupení omezen na dva (jde o to, aby si koumáci nepozvali jako doprovod Českou filharmonii). Kapely starších se mohou přihlásit jako hosté střediska Jablonec nad Nisou. Dopoledne zkoušky na aparaturu, odpoledne vlastní soutěž. Skupiny zpívají dvě písně, z toho alespoň jedna s povinným tématem. Je zakázáno použít jako doprovod reprodukovanou hudbu. Odborná porota vybere nejlepší skupinu, v ostatních kategoriích hlasuje každý držitel vstupenky.