Celkovou rekonstrukci lyžařského areálu Břízky z důvodu současného nevyhovujícího až havarijního stavu zamýšlí Ski klub Jablonec. Celkové náklady by přišly na padesát milionů korun.

„O dotaci z fondů EU – cestovní ruch jsme podali žádost v lednu tohoto roku a je veliká šance na její získání,“ podotkl předseda Ski klubu Jablonec Vladimír Kopal s tím, jestli jim budou peníze přiklepnuty se dovědí v červnu tohoto roku. Samotná rekonstrukce areálu by se pak rozběhla v září 2010.

Protože přípravy na vytvoření projektu a zázemí pro rekonstrukci běžeckého areálu již spolkly nějaké peníze, požádal Vladimír Kopal na včerejším jednání zastupitelstva o půjčku od města ve výši tří milionů korun. A zastupitelé souhlasili.

„Areál se bude využívat jak pro vrcholový sport (zimní olympiáda mládeže v roce 2011), tak i pro širokou veřejnost k celoročnímu využití a dále pro jablonecké školy, které zde mohou pořádat své sportovní akce,“ zmínil důvody, proč schválil úvěr pro Ski klub Jablonec starosta Petr Tulpa. S poskytnutím půjčky souhlasil i finanční výbor Jablonce s tím, že bude splatná nejpozději do konce roku 2012.

Lyžařský areál Břízky byl před téměř třemi lety v rámci Integrovaného plánu rozvoje města vyhodnocen jako prioritní oblast pro případné investice při budování veřejné infrastruktury v okolí přehrady jako výchozí místo pro nástup do Jizerských hor a zároveň jeho havarijní stav tuto investici nutně vyžaduje.