Pokud budou nádoby na sběrném místě plné, mají lidé tříděný odpad odnést zpět domů a vyčkat vyvezení nádob. Obec žádá, aby občané neodkládali tříděný odpad vedle plných nádob.

Pytlový sběr, který se týká plechovek, plastů a nápojových kartonů je zatím bez omezení. Omezen není ani sběr železa do kontejneru u obecního úřadu, sběr bioodpadu a sběr velkoobjemového odpadu a elektroodpadu ve sběrném dvoře, který je otevřený každou sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.