Sbor bude v blízkosti slavit 130 let od založení. Jednotka je dvouvýjezdová tzn. jsou schopni poslat dvě plnohodnotná družstva na dvě různé události ve stejný čas nebo dvě družstva ke stejné událost.

Ročně mají cca 50 výjezdů k různým událostem požáry, technické pomoci, únik nebezpečných látek atd. Pravidelně pomáhají při živelných pohromách v kraji i mimo něj (povodně 2002 Kralupy, povodně 2010 Raspenava, Višňová, lokální záplavy v Jablonci n/N 2013, lokální živelné pohromy jako sněhová bouře anebo větrná smršť Kyril).

Nedílnou součástí je teoretická a praktická příprava členů sboru, účastní se potřebných kurzů velitele, strojníka, nositele dýchací techniky, obsluhy motorových a rozbrušovacích pil, technik chemicko-technické služby.

Pořádají taktická cvičení k prověření vlastní akceschopnosti a sehrání se s ostatními složkami IZS a JPO (loni třeba cvičný požár ZŠ v Arbesově ulici s vyhledáváním osob). Jednotka přibrala za poslední dva roky 6 nových členů.

HASIČSKÝ BÁL pořádají v jabloneckém Eurocentru v pátek 28. únor od 19 hodin. Hraje Bohemia Universal Band, připravena je i tombola. Předprodej vstupenek v ceně 180 korun v pokladně Eurocentra a každou středu 17-19 hodin v hasičské zbrojnici v Jabloneckých Pasekách, ul. Pionýrů 7. Kontakt: Tom Kadeřábek, tel.: 728 577 288, www.hasicijbcpaseky.org