O tom, jak ji získat, bude pojednávat seminář pro žadatele v pondělí 21. prosince od 16 hodin ve velkém sále jablonecké radnice.

Dotační program by měl Liberecký kraj vyhlásit na přelomu tohoto a příštího roku. „O dotaci mohou měsíc po vyhlášení výzvy písemně žádat vlastníci rodinných domů. Přidělená alokace je ve výši 140 milionů korun, což odpovídá minimální výměně 940 kotlů," upozornil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.

„Ten, kdo chce požádat o kotlíkovou dotaci, měl by být majitelem kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který chce vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo plynový kondenzační kotel," vysvětlil Michael Otta, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu LK. S výměnou úzce souvisí také instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV a realizace „mikro" energetických opatření. Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů. „Výše dotace se bude pohybovat kolem 70 procent způsobilých výdajů z maximální částky sto padesát tisíc korun, přičemž výdaje jsou způsobilé již od 15. července letošního roku," dodává Otta.

Bližší informace ke kotlíkovým dotacím poskytne Oddělení řízení grantových schémat Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KU LK, tel. 485 226 linky 574, 344, 653, mail: kotliky@kraj-lbc.cz.

Na webu regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/ page1620/ kotlikove-dotace jsou zveřejněné požadované dokumenty, informace o seminářích, seznam podporovaných výrobků a energetických specialistů, zvýhodněné oblasti MŽP, seznam „mikro" energetických opatření, informace k vyhlášení programu, atd.