Jablonec proto vyzývá vlastníky kulturních památek, aby své žádosti o finanční příspěvek zaslali na oddělení životního prostředí a státní památkové péče nejpozději do 28. února. Pro Jablonec je ve státním rozpočtu letos stanovená kvóta 441 tisíc korun. „O příspěvek může požádat vlastník kulturní památky, jeho spoluúčast musí být v celkových nákladech na opravu minimálně 20 %. Realizace musí začít i skončit v roce 2019,“ říká náměstek primátora Jakub Chuchlík.