„Zatím skutečně nevíme, o jakou látku se jedná, ani neznáme zdroj. Není jasné, zda jde o sinice, ropný produkt, či něco jiného. Společně s Hasičským záchranným sborem LK jsme odebrali vzorky, které jsme zaslali k odborné expertíze na specializované pracoviště, informovali jsme Povodí Labe, orgány hygieny i České inspekce životního prostředí. Dvě norné stěny jsme použili jako preventivní opatření, která mají zamezit šíření látky do další části přehrady,“ vysvětlil vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín.

Odebrané vzorky v tuto chvíli zkoumají ALS laboratoře v Liberci. Norné stěny jsou instalovány dvě – jedna je 100 metrů za mostem přes Mšenský potok pod zdejší zahradní kolonií, druhá je na přetoku mezi 2. a 3. přehradou. „Obě zůstanou na svých místech až do odvolání. Mají hlavně preventivní charakter a brání průniku látky do ostatní vody v přehradě,“ dodal Pavlín.

„Povodí Labe prozkoumalo štolu, kterou znečištěná voda přitéká, a zjistilo, že látka se drží pouze u portálu, tedy ve výusti štoly, do které dále nezasahuje. Ph vody v potoce je neutrální, Nisa v Loučné je čistá a ani na březích nejsou žádné známky po neznámé látce. Také výtok Mšenského potoka ze zahrádek, jež jsou nad ním, se zdál čistý. Situaci neustále monitorujeme,“ připomínněl Jan Goll z jabloneckého vodoprávního úřadu.