Bývalé prvky musely být bohužel pro svou nebezpečnost v loňském roce odstraněny. Vzápětí byly zahájeny přípravy pro umístění prvků nových. Bylo nutno zajistit souhlas Římskokatolické farnosti, které pozemek patří, a získat souhlas příslušných úřadů. Je tak snahou instalovat herní prvky co nejdříve, kdy to povětrnostní podmínky dovolí.