Setkání s občany přináší ovoce pro ty, kteří se jich účastní. Vedení města na základě diskuze s občany z Horní Proseče vyřešilo bezpečnější cestování pro místní školáky. „K nejbližší zastávce chodí děti po silnici, kde je značka maximální rychlosti třicet kilometrů v hodině, ale dá se jet rychleji," stěžovali si letos v květnu místní.

Protože radnice sama o umístění zastávek nerozhoduje, došlo k jednání všech zainteresovaných stran. Výsledkem je, že zastávky vzniknou hned dvě.

„Bezprostředně po prosečském setkání jsme celou situaci řešili s Policií ČR, s dopravním podnikem i technickými službami," informoval náměstek primátora Lukáš Pleticha, který byl na setkání s lidmi také přítomen. Podle něj bylo nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci a provést veškerá nutná projednání, včetně dohody s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), aby bylo vůbec možné zastávky realizovat.

Zastávky postaví u křižovatek

„Technické služby pak dostaly zadání postavit dvě zastávky v prostoru křižovatky Horní a Zlaté uličky. Zastávka směrem do města bude umístěna před touto křižovatkou blíže k překladišti a bude osazena přístřeškem. Druhá zastávka bude za křižovatkou, tedy dále od překladiště, a přístřešek mít nebude, protože bude sloužit téměř výhradně k vystupování cestujících přijíždějících z města," vysvětlil vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje Otakar Kypta.

Zastávky by se v Proseči měly objevit v průběhu srpna tak, aby mohly od září sloužit cestujícím. „Zastávky nejsou nic levného, aby splňovaly veškeré normy a předpisy přijdou městskou pokladnu cca na dvě stě padesát sedm tisíc korun včetně DPH," dodal náměstek Pleticha.

Autobus zaplatí dětem radnice

Sídliště Horní Proseč vzniklo bez občanské vybavenosti a podle obecně závazné vyhlášky je začleněné do školského obvodu ZŠ Mozartova. „ZŠ Liberecká má zcela zaplněnu povolenou kapacitu, proto nemohla být Horní Proseč do tohoto školského obvodu zařazena," informovala vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Zdena Květová.

Aby město pomohlo řešit dopravu z Horní Proseče do školy v Mozartově ulici, iniciovalo zajištění autobusového spojení. „Ranní a odpolední spoj do a ze školy je pro děti zdarma, náklady za něj DPMLJ hradíme z městské pokladny," vysvětlil náměstek pro školství Pavel Svoboda.

Odpolední linka je časově nastavená tak, aby jí mohly odjíždět především děti z 1. stupně ZŠ po odchodu z družiny, ZUŠ nebo kroužků. „Vymezení školských obvodů se však chceme letos ještě věnovat," dodává jablonecký náměstek Svoboda.