Sídliště Šumava je jedno z nejstarších sídlišť v Jablonci a podle toho to tu také vypadá. I na tomto sídlišti nejcitelněji chybí parkovací místa. To by se však mělo postupně změnit, alespoň podle projektu na revitalizaci sídliště, o jehož prvních dvou etapách lidé nedávno diskutovali ve školní jídelně ZŠ Šumava.

„Parkování je tady velký problém. Auta stojí, kde se dá, často i proti dopravním pravidlům. Parkovací místa jsme v projektu upravili podle norem, některá jsme zrušili a vytvořili nová. Celkem se nám podařilo najít 75 nových parkovacích míst,“ vypočetl Martin Wedell z projekční kanceláře, která dokument pro město zpracovává.

Počet 75 nových stání je zřejmě konečný. „To je s pravděpodobností hraničící s jistotou vše, co můžeme s parkováním na sídlišti provést. Více místa zde zkrátka není, i tak už projektanti nová stání zpracovali na samé hranici platných norem,“ poznamenal náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Připravovaná revitalizace probíhá podle podmínek ministerstva pro místní rozvoj, nově podobné projekty „spadly“ pod Státní fond rozvoje bydlení. „Dotace jdou použít jen na obnovu veřejných prostranství, nemůžeme za ně opravit žádnou budovu,“ upřesnil jablonecký náměstek Pleticha.

Chystaný projekt bude mít celkem osm etap. Je zaměřený na opravy současné a výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a cyklistických stezek, protihlukových stěn, parkovišť, kontejnerových stání, předmětem zájmu jsou i hřiště pro všechny generace, zeleň a veřejné osvětlení.

Revitalizace sídliště Šumava počítá s investicí kolem 100 milionů korun. „Celý projekt jsme rozdělili na osm etap, aby bylo možné předkládat žádost o dotace oddělených částí v průběhu osmi let, každá etapa respektuje horní desetimilionovou hranici nákladů,“ popsal Martin Wedell. Projekt je tak rozdělený do částí Jeronýmova, Spojovací-Březová, Skelná, Vysoká-Křišťálová, Vysoká-Spojovací, Vysoká-Mánesova, Pasecká a Jitřní.

„Žádné z etap nedáváme přednost, záleží na mnoha kritériích, v jakém pořadí bude postupovat realizace,“ vysvětlil Lukáš Pleticha. Jisté je jedno. „Fyzicky se na Šumavě začne pracovat nejdříve na podzim příštího roku, aby byl čas zkoordinovat práce s energetiky a majiteli podzemních sítí.

Úterní projednávání etap v ulicích Jeronýmova a Březová – Spojovací se neslo v poklidném duchu. Drobné oživení přineslo až projednávání dětského hřiště, někteří si stěžovali na party výrostků.