Jedním z letošních cílů, který si vedení města vytyčilo, bude připravení plánu rozvoje města Smržovky do roku 2025. Aby tento dokument nevznikal pouze od stolu, ale vycházel přímo od samotných lidí, rozhodli se vytvořit krátký dotazník, který už v současné chvíli dorazil do poštovních schránek.

„Takto masivní oslovení děláme poprvé. Dříve probíhala tato dotazníková šetření v rámci speciálních agentur, ale do toho se nám už moc nechtělo. Zkusili jsme lidi oslovit po svém," řekl starosta města Marek Hotovec. Podobný princip, i když v menším, si vyzkoušeli u dotazníku k bezpečnosti ve městě.

Výsledky průzkumu budou tvořit základ programu rozvoje města, který umožní racionálně a s dlouhodobým výhledem realizovat investiční akce, využívat dotační programy, podporovat společenský život a vytvářet příležitosti pro bydlení i podnikání.

Využívat budou určitě i data, která shromažďovali při sezeních u kulatého stolu ve Střední Smržovce. Ty pořádalo Občanské sdružení Malé Polsko a následovat bude podobný dokument zaměřený podrobněji na danou část Smržovky.

„Důležité je, aby se do této akce zapojil co největší počet lidí. Oslovíme i žáky druhého stupně," prozradil dále starosta Hotovec. Už v pondělí proběhlo obsáhlejší sezení se zástupci místních spolků. „Ty chceme informačně vytěžit co nejvíce," dodal.

Data se budou sbírat zhruba do půlky května. Už na konci měsíce proběhne první veřejné projednávání. Připomínky, které z něj vzejdou, následně přes prázdniny zpracují a v září nebo říjnu by vedení města chtělo prezentovat samotný dokument.