Město podalo 30. června minulého roku žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, aby mohlo realizovat úpravu přednádražního prostoru dvou železničních stanic hlavního nádraží a dolního nádraží ve Smržovce a okolí těchto zastávek.

Tento projekt, který město nazvalo Přednádražní prostor terminálu Smržovka, podpořili z dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod částkou téměř dvaceti dvou milionů korun. Celkové náklady tohoto projektu jsou dvacet tři a půl milionu korun, které dofinancovalo město Smržovka.

„Předmětem tohoto projektu je dopravní řešení přednádražního prostoru železniční stanice Smržovka hlavní nádraží a následující úprava nádraží dolní Smržovka v návaznosti na budoucí úpravy kolejišť obou stanic,“ uvedl starosta města Marek Hotovec.

Novinkou budou dvě autobusové linky

Nově cestujícím poslouží dvě nové autobusové linky. Vznikne také zázemí pro jejich provoz s přihlédnutím k bezbariérovému přístupu pro občany se sníženou mobilitou a orientací. Tyto dvě linky poslouží jako připojení na železniční dopravu a budou tak rozšiřovat síť hromadné dopravy regionu.

Také dojde k úpravě příchozí cesty k hlavnímu nádraží Smržovka a parkoviště u Zámečku včetně vybudování bezbariérového přístupu do této budovy. V rámci opravy druhé zastávky, dolního nádraží, dojde také k rekultivaci odpočinkových ploch, které využívají cestující vlakové i autobusové dopravy. Dále zde proběhne také výměna dvou stávajících autobusových zastávek a jedna nová bude instalována. Stavební práce plánuje město do konce září tohoto roku.

„Hlavní záměr, oprava všech příjezdových silnic a zajištění úplné bezpečnosti obyvatel, se nepodařil. Město v nejbližší době podá žádost o další dotaci a ve spolupráci s Libereckým krajem svou představu bezpečnější dopravy realizuje,“ doplnil Marek Hotovec.

Autor: Hana Langrová