Jeden milion pět set šedesát pět tisíc korun rozdělilo město Jablonec ze svého rozpočtu mezi osmnáct žádostí o příspěvek registrovaným poskytovatelům sociálních služeb.

Tentokrát město zvolilo nový způsob, jak rozdělit příspěvky a úředníci chtějí být co nejvíce informováni, k čemu organizacím peníze poslouží. Nový systém je postaven na principu žádostí do grantového fondu města určeného pro registrované poskytovatele sociálních služeb.

„Díky tomuto způsobu město získává nejen potřebná data o poskytovatelích působících na jeho území, ale je schopno sociální služby také lépe plánovat a na jejich rozvoji spolupracovat,“ řekl místostarosta Petr Vobořil.

Přestože z města podpořili všech osmnáct žádostí, nesplnili zcela očekávání všech poskytovatelů sociální služby. „Celkem bylo podáno osmnáct žádostí od čtrnácti organizací. Celkový požadavek vyplývající ze všech žádostí se rovnal částce téměř dva a půl milionu korun,“ konstatoval Jan Heinzl, pověřený řízením odboru humanitního, a dodal, že komise humanitní péče ve svém návrhu rozdělila částku přes jeden a půl milionu korun.

Největší částku spolklo občanské sdružení Naděje, Advaita a Diakonie ČCE se střediskem v Jablonci. Například diakonie ČCE dostala příspěvky hned dva, a to na pečovatelskou službu a provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Celkem dvě stě osmdesát tisíc korun.

Dvě stě tisíc použije občanské sdružení Naděje na provoz noclehárny. „Nebudeme ani rozšiřovat kapacitu, ani modernizovat. Peníze použijeme na běžný provoz noclehárny v Podhorské ulici,“ uvedl oblastní ředitel občanského sdružení Naděje Jiří Vaněček. Pro představu Vaněček uvedl, že noclehárnu využijí za rok přibližně čtyři tisíce lidí. „S využitím azylového domu to je dvojnásobek za stejné období,“ doplnil Jiří Vaněček.

V současné době je ubytováno v jablonecké Naději třicet osob a dvacet šest jich dochází do denního centra.

Nastavení nového způsobu spolufinancování vzešlo z procesu komunitního plánování a schválilo jej zastupitelstvo již loni na podzim. Celý systém je v rámci Libereckého kraje ojedinělý, ale v celé republice není výjimkou.

„Například takto funguje již deset let v Ústí nad Labem,“ doplnil Jan Heinzl s tím, že jeho další a hlavní výhodou je to, že od roku 2012 bude peníze přerozdělovat ne ministerstvo, ale kraj.

Schválené peníze pro sociální služby:

- Centrum pro zdravotně postiženého LK, o.s. 50.000 Kč
- Centrum pro zdravotně postižené LK, o.s. 100.000 Kč
- Naděje, o.s. 200.000 Kč
- Most k naději, o.s. 100.000 Kč
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s., Klub Jablonec Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 67.000 Kč
- Diakonie ČCE – středisko Jablonec n. N. 280.000 Kč
- o.s. Compitum 80.000 Kč
- Středisko rané péče SPRP Liberec 28.000 Kč
- Rytmus Liberec, o.p.s. 80.000 Kč
- o.s. „D“ 80.000 Kč
- SONS ČR, oblastní pobočka Jablonec n. N. 20.000 Kč
- REP – občanské sdružení 60.000 Kč
- ADVAITA, o.s. 190.000Kč
- SEMIRAMIS, o.s. 50.000 Kč
- Romský život, o.s. 100.000Kč