Rozšířit počet penzionů s restaurací v okolí první nádrže jablonecké přehrady hodlá majitel pozemků a vyhořelé chaty na Tajvanu Martin Gojdič. Podle projednávané studie by se stavbou mohl začít již příští rok.

„Zpracovaná studie má charakter penzionu,“ uvedl ředitel odboru rozvoje Městského úřadu v Jablonci Libor Jakoubek s tím, že projekt musí projít nejprve územním rozhodnutím a následně stavebním povolením, jelikož stavba bude zasahovat nad rámec současné stavby.

O budoucím penzionu s restaurací na Tajvaně hovořili i pracovníci, kteří nyní provádějí demolici vyhořelého objektu. „Snad příští rok by měla být stavba hotová,“ uvedl jeden z pracovníků.

Tento termín potvrdil i samotný majitel objektu a přilehlých pozemků Martin Gojdič. „Vše ale záleží na tom, jak bude město pružné s vybudováním sítí,“ dodal.

Zahájení demolice před řadou týdnů a oplocení bývalé restaurace poukazuje na změnu. Podle Jakoubka je předpoklad, že se s bouráním dostanou až na úroveň suterénu. „Demolice objektu vyplynula po březnovém požáru,“ doplnil Jakoubek.

Území potřebuje kanalizaci a sítě

Lokalita Tajvanu potřebuje také odkanalizování. Nabídka ze strany města v podobě finanční podpory existuje. „Za určitých okolností bude město spolufinancovat výstavbu inženýrských sítí, na které má majitel již vystaveno stavební povolení,“ uvedla Soňa Paukrtová, zastupitelka a senátorka. Těmi okolnostmi je míněna například realizace adrenalinového centra nedaleko budoucího objektu. Podle senátorky je nutností odkanalizovat celý Tajvan.

I v případě vlastnictví pozemků musí majitel při zahájení stavby požádat o změnu územního plánu. Libor Jakoubek uvedl, že pokud vše půjde hladce a územní rozhodnutí a stavební povolení majiteli Tajvanu vydají, mohl by zahájit stavbu skutečně v příštím roce.

Objekt kdysi vyhlášené restaurace s diskotékou začal masivně chátrat po pádu komunistického režimu. „V té době se rychle měnili majitelé objektu, nikdo se ale neměl k rekonstrukci,“ uvedl Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje jablonecké radnice.

Město zakoupilo scházející pozemky na Tajvanu za sedm milionů a nechalo vypracovat velkorysý projekt na revitalizaci okolí přehrady.

Bojují se schodkem rozpočtu, ale plánují

I přes jistotu, že jablonecký rozpočet není už jen napjatý, ale chybějí desítky milionů, stále se v Jablonci stále plánuje. Projekt jablonecké radnice počítá s rekonstrukcí Slunečních lázní, rozšířením pláží a vytvořením většího sportovního zázemí. Adrenalinové centrum by mělo stát právě na Tajvanu.

„V rámci výstavby adrenalinového centra bude muset dojít k odkanalizování, a tam by podpora evropských fondů a záměr pana Gojdiče propojit šel, samotná investice do objektu budoucího penzionu však nikoliv,“ zmínila senátorka.

Jablonecká radnice podala žádost o dotace do fondu ROP, narozdíl od rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice však neuspěla. „Projekt znovu podáme do dalšího kola,“ ujistil již dříve Petr Tulpa, starosta Jablonce nad Nisou.

Nový objekt do lokality zapadne

Další jednání má Martin Gojdič na jablonecké radnici na konci srpna. Míní, že nově vznikající objekt určitě nebude architektonickou ostudou. „Myslím, že taková stavba na patu Jizerských hor patří,“ sdělil Gojdič.