VHS Turnov sdružuje 22 měst a obcí v regionu a každý má v Radě sdružení VHS Turnov společnosti svého zástupce. Proti byli při jednání o cenách jen zástupci dvou měst – Turnova a Jilemnice. „Vedení turnovské radnice bylo zásadně proti jakémukoli zdražování vody. Nabídli jsme řešení – kompenzovat to z rozpočtu města. Rozdíl jsme chtěli dorovnat dvěma miliony korun, aby se lidem voda nezdražila. Nakonec jsme však byli přehlasováni,“ připomněl turnovský místostarosta Jiří Mikula.

Podle místních vodohospodářů by ale dva miliony od Turnova nestačily. Aby udrželi tempo obnovy vodovodů a kanalizací, potřebovali by navíc až sedm milionů korun. Proto došlo k plošnému zvýšení vodného a stočného o nějaká tři procenta. 

O 50 KORUN VÍCE

Průměrná čtyřčlenná rodina zaplatí podle vodohospodářů o 50 korun za měsíc více. „Měli jsme před sebou prakticky jen tři možnosti. První bylo vodu nezdražovat lidem a nechat rozdíl zaplatit z obecních peněz. Což je špatně, radnice lidem také neplatí jiné energie. Druhou možností bylo omezit rozsah našich prací a třetí je, že mírně zdražíme cenu lidem,“ vysvětlil předseda Rady sdružení VHS Turnov Milan Hejduk.  Zdražení vodného a stočného se Turnovu nelíbí natolik, že by rádo právě Milana Hejduka vyměnilo. 

Hejduka totiž před lety nominovalo do VHS Turnov město a nyní mají zastupitelé pocit, že nehájí jeho zájmy. „Podle nás je tempo obnovy vodohospodářských sítí vysoké, což má vliv na růst cen vody. Chceme, aby výdaje byly hospodárnější,“ sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Naopak menší obce, které jsou zásobovány vodou od VHS Turnov, s navýšením ceny souhlasí. „Samozřejmě chci mít vodu co nejlevnější. Ale její opravdovou cenu poznáte až ve chvíli, když vám neteče. U nás máme prakticky opraveno. Mohl bych tedy říct „zastavme investice“, ale to bych nikdy neudělal. Jsou zde místa, kam se voda musí dovážet. Připadlo by mi to stejné, jako když někdo potřebuje k životu drahý lék a my bychom řekli, že na něj nezbylo,“ myslí si starosta Malé Skály Michal Rezler.

Podobně se vyjádřil i starosta obce Líšný. „I u nás musíme převést splaškové vody z objektů ze staré čističky na pozemku firmy Liglass do nové čističky odpadních vod. To znamená velký balík peněz, což by obec neustála bez dlouhého úvěru,“ vysvětlil starosta Jiří Mikeš. Právě výstavbu nové čističky v Líšném chce VHS Turnov zahájit v letošním roce.

Severočeská vodárenská společnost, která zásobuje vodou zbytek Libereckého kraje, zdražila také, ale odběratelé zaplatí za vodné a stočné „jen“ 99,55 koruny za kubík. V celé republice je průměr 86 korun za kubík.