Zadavatelem výzkumu je Centrum dopravního výzkumu respektive Ministerstvo dopravy, které v letech 2017–2019 v celé České republice zkoumá dopravní chování. Cílem průzkumu je získat informace pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů i státu jako takového. Sběr dat se děje formou osobních návštěv profesionálně vyškolených tazatelů, kteří jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v dotazníku se budou týkat vašeho každodenního dopravního chování, kupříkladu jaké dopravní prostředky volíte, jak daleko dojíždíte do práce. Informace budou vyhodnocovány anonymně, a nebude tak možné spojit konkrétní osobu s konkrétní odpovědí.