Zachované zůstává objednání přes webovou aplikaci. Pracovníci u vstupů do radnice a do budovy správních agend v Komenského ulici budou pouze ověřovat důvod návštěvy u těch, kteří vstupují do objektu zjevně za jiným účelem. Tím je myšleno například osobní hygiena na toaletách pro veřejnost, obchodní aktivity či návštěvy příbuzných. Hygienická opatření zůstávají v platnosti.

Díky rozvolnění se obnovují úřední hodiny magistrátu v původním rozsahu. „To se týká také úředních sobot u správních agend, které připadají vždy na první sobotu v měsíci. Nejdříve tedy v sobotu 5. června,“ upřesnil vedoucí odboru správních agend Petr Karlovský a dodal, že se obnovuje také tzv. mobilní úřad, jehož prostřednictvím je možné řešit úřední záležitosti na matrice, občanských průkazech apod.