Termín zahájení prací bude záležet na dohodě s vybranou firmou. „Pokud to bude možné, práce budou zahájeny ještě před vybráním kompletní částky,“ nastínil Kreisel. Opravu varhan z roku 1932 významně podpoří i jablonecký magistrát. Ten má připraveno na svém účtu rovný milion korun, který uvolní hned, jak to bude potřeba. „Po odsouhlasení daru město získalo od nadačního fondu Jablonecké varhany adopční list k největší píšťale,“ doplnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

ADOPTUJTE SI PÍŠŤALU

Adopce jednotlivých píšťal je jedním z několika způsobů, jak podpořit záchranu hudebního nástroje. Cena píšťal se pohybuje od 500 korun až po sto tisíc za jednu prospektovou (velkou) píšťalu. Adopci je možné provést on-line na webových stránkách jabloneckevarhany.cz. „Tam si každý může vybrat svou píšťalu ve zvoleném tónu a rejstříku. Pro správný výběr rejstříku je možné si jej poslechnout v reálné nahrávce, pořízené přímo u varhan,“ přiblížila zakladatelka nadačního fondu Irena Kreislová.

Své adopční patrony má už více než dvě stě píšťal. „Každému adoptivnímu rodiči píšťaly vystavíme adopční list, kam je možné napsat věnování,“ popsal člen správní rady nadace Petr Tulpa. V restaurovaném nástroji bude umístěná kniha dárců, ve které budou pro příští generace uvedeni všichni neanonymní přispěvatelé a adoptivní rodiče píšťal.

Některé rejstříky tónů varhan jsou tvořeny takzvanými řadami píšťal, kdy výsledný tón tvoří souznění dvou, tří a někdy i čtyř píšťal stejné výšky tónu, ale různého zvukového zabarvení. „Celou takovou řadu adoptují rodiny, které tak chtějí být stále pospolu. Pokud je tedy adoptován jeden tón a každý má píšťalu svou, je zaručeno, že spolu s ním zní i ty ostatní,“ popsal Jiří Kreisel.

Varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci jsou masivně napadené červotočem. „Nejvíce je napadena skříň, dřevěné píšťaly, měch a ostatní dřevěné konstrukce včetně rámů a vzdušnic,“ zmínil varhanář Bohumil Žloutek ze Zásady, který stav varhan neustále sleduje.

TEPLO A SUCHO

„Letos se k červotoči přidalo ještě extrémní teplo a sucho. To způsobilo, že předposlední koncert letního cyklu Jablonecké kostely otevřeny musel být přesunut do kostela sv. Anny,“ uvedla Petra Handlířová z Jabloneckého informačního centra. Varhany jsou podle odborníků vzácnou ukázkou meziválečného varhanářství. „Patří k jedněm z největších varhan Litoměřické diecéze a zároveň jsou pravděpodobně nejbohatší na zvuk,“ popsal organolog Rejšek.
Přispět na obnovu varhan je možné i prostřednictvím konta veřejné sbírky 321717010/5500 či běžného účtu Nadačního fondu Jablonecké varhany 321717002/5500.