První várku jemně mletého vápenec z Krkonoš vypustí z letadel nad zdrojem pitné vody pro Jablonecko v pondělí kolem poledne. Vápnění bude podle vývoje počasí a povětrnostních podmínek probíhat dva až tři dny.

„Cílem leteckého vápnění vodárenské nádrže Souš v Jizerských horách je stejně jako v minulých letech zlepšení kvality surové vody,“ informovala mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Iva Kardianová.

Poprvé společnost přistoupila k aplikaci velmi jemně mletého vápence v devadesátých letech minulého století, kdy neúnosnou situace vyvolala devastace lesních porostů v povodí nádrže Souš. „Nyní jsme se inspirovali skandinávskými metodami užívanými k řešení obdobně acidifikovaných vodních útvarů,“ poznamenala Kardianová.

Po aplikaci vápence se zvýší hodnota pH, alkalita i vodivost vody v nádrži. Pravidelně se také významně sníží koncentrace problematických látek v surové vodě, zejména hliníku.

V průběhu celé akce odborníci aktuální stav a kvalitu vody monitorují. Vedle klasických laboratorních analýz mají k dispozici data získaná multiparametrálním analyzátorem americké firmy YSI. „Probíhající změny v nádrži budou jen s několikahodinovým zpožděním zveřejněny na internetu,“ dodala Kardianová.

Pravidelné vápnění má druhotný vliv i na ryby v nádrži. Vznikla silná populace sivena amerického. Do potoků v Jizerských horách se vrací pstruzi obecní.