Sbírku přitom provázely problémy. „Pro zdravotní problémy, ale také pro značnou nerozhodnost Ješutových, jsme museli u krajského úřadu dvakrát žádat o prodloužení sbírky. V průběhu času projektu dokonce odmítla spolupráci projektantka, nicméně se podařilo najít plnohodnotnou náhradu,“ poznamenal mluvčí nadace Syner Ondřej Paclt.

Sbírka měla posloužit k rekonstrukci rodinného domku v Kořenově. Rodiče nezvládali opravu provést ze svých prostředků. Rodiče tří malých dětí se totiž dostali do vleklých zdravotních problémů. Matka po operaci s diagnózou rakovina na páteři, otec již delší dobu zápolil s roztroušenou sklerózou.

Syner oslovil více jak deset firem, žádná se do projektu nechtěla pustit, nakonec jedna kývla. Bohužel v den podpisu smlouvy (červen 2020) mezi rodinou a touto společností Ješutovi odmítli. „Firma přitom nabízela rekonstrukci a stavební úpravy dokončit do tří měsíců s kolaudací a díky kvalitnímu projektu i to, že by se Ješutovi nemuseli ani stěhovat po dobu rekonstrukce do jiných prostor,“ poznamenal Paclt. Nadace se od rodiny následně dozvěděla, že si chtějí rekonstrukci dělat s kamarády, a hlavně v tempu, které jim vyhovuje.

Transparentní účet byl rodině již předán k dispozici, dokonce již proběhla první kontrola krajského úřadu řádného čerpání sbírky. A to s výsledkem bez výhrad. Byl uhrazen projekt, poplatky za stavební povolení a další. „Nyní si budou Ješutovi rekonstrukci provádět dle svého uvážení, ale v souladu se zněním příslušného zákona musí nadaci dokladovat čerpání v souladu s účelem sbírky, protože nadace je nadále odpovědná za řádné vyplácení finančních prostředků z transparentního účtu,“ doplnil mluvčí nadace.

Za získané peníze si rodina již opravila střechu, odizolovala spodní místnosti a také dům částečně přistavila.

Nadace Syner je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je společnost Syner Group a.s. Představitelkami nadace jsou Eva Syrovátková a Iva Urbanová, které se ještě před oficiálním zřízením nadace  charitě věnovaly v rámci projektů existujících po celé České republice. Zřízením nadace se  jejich činnost vyprofilovala, dostala řád a aktivity se soustřeďují z největší části k potřebným v Libereckém kraji. „Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol a to vše s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji,“ vysvětlila Eva Syrovátková.