„Cena se uděluje jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s krajinou,“ sdělil ředitel nadace Ondřej Petrovský. Základním kritériem pro kandidaturu je mimořádnost, jedinečnost a významnost pozitivního počinu kandidáta ve vztahu ke krajině. Kandidát může být nominován za práci v jakémkoliv oboru lidské činnosti. Součástí nominace musí být kromě představení kandidáta i odůvodnění, proč kandiduje, a kontakt na nominující osobu. Nominace lze zasílat až do 30. června na e-mail cena@nadaceivanadejmala.cz nebo přes webový formulář www.nadaceivanadejmala.cz/cena.