První šek získala organizace ROSKA Jablonec na zajištění hipoterapie pomáhající imobilním lidem trpícím roztroušenou sklerózou. Z rukou primátora Milana Kroupy jej převzal předseda organizace Jiří Pangrác.

Druhý šek obdržela organizace SPMP ČR na aktivity sloužící rozvoji osobnosti mentálně postižených, konkrétně na pořízení hudebních nástrojů na muzikoterapii. Za tuto organizaci šek z rukou primátora převzala její předsedkyně Jana Bendlová.

V Jablonci sbírku prováděli dobrovolníci ze Střední uměleckoprůmyslové školy a Gymnázia U Balvanu. 

Nadace Euronisa předala šeky v celkové hodnotě 10 tisíc korun dvěma neziskovým organizacím působícím v Jablonci nad Nisou.