Zachráněna bude unikátní budova Dolního nádraží v Jablonci. Stojí zabudována v opěrné zdi mezi železnicí a tramvajovou tratí. Byla postavena v letech 1887 až 1888. „Původně zde bývala stáčírna vína pro široké okolí. Po stavbě trati byla budova přizpůsobena dráze a vzniklo zde nejvýznamnější místo pro nákladní dopravu v Jablonci. Ve své době tu pobýval přednosta, výpravčí a další personál,“ přiblížil člen Společnosti pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou Jindřich Berounský. 

I proto město již v roce 2018 projevilo o zdevastovanou budovu zájem. Záměr se přiblížil zdárnému konci. „V případě budovy na jabloneckém dolním nádraží jsou již vyhotoveny potřebné podklady pro převod objektu na město. Záměr bude v nejbližší době předložen ke schválení správní radě Správy železnic,“ sdělil tiskový mluvčí SŽ Dušan Gavenda.  

Na začátku devadesátých let začala reorganizace železniční dopravy. Od té doby, tedy skoro třicet let, objekt chátrá, opravena byla jen střecha. I ta je ale už poničena a do objektu zatéká. „Bezdomovce zaujaly měděné prvky střechy, tak se probourali krytinou a plechy strhli,“ přiblížil Berounský. 

Co by v budově mělo vzniknout? Společnost doufá, že město budovu propůjčí právě Společnosti pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou. Ta v budově plánuje trvalou expozici modelového kolejiště, mohla by zde vzniknout i vinárna či kavárna a klubovna Společnosti. Podle Berounského je možné, že projekt rekonstrukce nádraží může dosáhnout na peníze z evropských či norských fondů. 

Jednání běží i o dalších nádražních budovách. Třeba město Velké Hamry již nádražní stavbu od státního podniku převzalo. V budově je několik bytů, které chce radnice zachovat. „V plánu je i nějaká menší expozice o historii železnice ve Velkých Hamrech a okolí. Záměr budeme ještě projednávat,“ doplnil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman. 

V Libereckém kraji má zájem o převod nádražní budovy například obec Jesenný. V tomto případě v současné době probíhá příprava podkladů pro předložení ke schválení převodu budovy. „Na základě dosavadní komunikace očekáváme v nejbližší době doručení žádosti o převod výpravní budovy rovněž z obce Kořenov,“ doplnil Gavenda. Budova kořenovského nádraží slouží i jako sídlo Muzea ozubnicové dráhy. 

Některá nádraží ale takové štěstí neměla. Třeba více než sto dvacet let staré nádraží v Nové Vsi nad Nisou prošlo demolicí již v roce 2018. Někdejší strážní domky nebo sklady zmizely či zmizí v Železném Brodě nebo v Lučanech nad Nisou. 

Zdlouhavá legislativa

Správa železnic se musí obecně při pozbývání nemovitostí ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit, řídit platnou legislativou a jasně stanovenými postupy. Nejprve je nutné prokázat trvalou nepotřebnost nemovitostí pro provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty, a to i z hlediska budoucího výhledu, a dále jejich převoditelnost na jiný subjekt.

Následně je Správa železnic je povinná nemovitost přednostně nabídnout prostřednictvím Portálu veřejné správy jiným státním organizacím a organizačním složkám státu. „Pokud žádná neprojeví v zákonné lhůtě zájem, může SŽ pokračovat v jednání o převodu se samosprávami. V případě, že by o nemovitost neměly zájem ani samosprávné celky, je možné pokračovat prodejem formou veřejné soutěže,“ vysvětlil Gavenda. 

Po projednání technických podmínek a zkompletování další potřebných dokumentů převod projednává a odsouhlasuje správní rada Správy železnic. Konečný souhlas s převodem je dán usnesením vlády ČR, která rozhodne na základě materiálu předloženého ministerstvem dopravy a projednaného v mezirezortním připomínkovém řízení. 

Bezúplatný převod nemovitostí je možný ve veřejném zájmu, za který se považuje činnost bez očekávání zisku a pro uspokojení potřeb neohraničené skupiny osob. Stanoveny jsou i další podmínky, například omezení převoditelnosti na 15–20 let a povinnost po tuto dobu užívat nemovitost pro veřejný zájem, nebo oprava pláště budovy do 5 let od uzavření smlouvy.