Toto asfaltování bylo v rámci rekonstrukce silnice II/610 poslední. V dalších dnech již budou probíhat drobné dokončovací práce, které nijak neomezí dopravu. Žádná další uzavírka už není plánovaná.

V dokončených úsecích Nádražní ulice se ještě budou pohybovat pracovníci, kteří zajistí dopravní značení a úklid. Na řadě míst je již doplněná i zeleň. Velké stromy budou osazeny až v listopadu. Termín slavnostního otevření celé stavby je naplánovaný na sobotu 24. října.