V těchto dnech se připravuje dláždění zálivů, opravuje se zábradlí přes Odolenovický potok a probíhají úpravy na ostrůvku kolem plynového zařízení. Drobné detaily budou upraveny na chodnících a na řadu ploch bude poté doplněna zeleň. V Přepeřské ulici dokončuje stavební firma odvodnění a upravuje prostor před garážemi. Obrusná vrstva v úseku od firmy Sklostroj do Přepeř byla položena 5. září.

Od 14. září do 20. září bude omezená doprava kolem viaduktu. Prostor pod viaduktem na Přepeřské ulici bude úplně uzavřený. Průchod pro pěší bude zajištěn. V Nádražní ulici budou dopravu řídit semafory. K finálnímu položení asfaltů by mělo dojít v sobotu 19. září. S tím bude spojena další uzavírka Nádražní a Přepeřské ulice.