„Nám vůbec o nic nejde. Do soudního sporu nás tlačí pojišťovna,” konstatoval Jiří Truhlář ze společnosti Ria reality. S ní se město pře o 873 728 korun.

Soud letos v červenci dal městu sice za pravdu, že k újmě došlo, současně ale nestanovil výši částky. Tu musí určit znalecké posudky. „Posudek může stát sto tisíc korun a výsledek zůstane nejistý,” konstatoval místostarosta Miloš Vele. Právě jemu zastupitelé uložili vést s realitkou jednání vedoucí ke smírné cestě. Ria totiž není podle soudu povinna náklady městu hradit.

O co jde? O nesprávně vypočtené nájemné v některých systémem náhodně vybraných městských bytech. Ria se hájí. „Jaký nám tenkrát na rychlo dali software, na takovém jsme to museli vypočítat,” tvrdí Truhlář. Část domácností tak nezaplatila tolik, kolik podle platné vyhlášky měla. Ria navrhla zaplatit čtvrtinu z městem požadované částky.

Některým zastupitelům se tato částka zdá neúměrně malá. Jindřich Berounský uvedl, že je to pro město velmi nevýhodné. Jeho stranický kolega Lukáš Pleticha upozornil, že jde o příjem do městské kasy: „Postup města v této kauze bych nazval diletantství.”

Vedení radnice svůj postup hájí tím, že do tohoto momentu už zaplatilo nemalý obnos. „Na právních a soudních nákladech dvě stě dvacet devět tisíc,” vypočetl místostarosta Vele. Při dalším souzení by podle něj mohla nastat situace, že verdikt bude znít na čtyři sta tisíc, ale náklady budou přesahovat už více jak dvojnásobek této částky.

„My jsme výši částky pro smírnou cestu navrhli. Teď je jen na radnici, jak se k tomu postaví. Naše kancelář je pojištěna na dvacet milionů korun,” uzavřel téma za Ria reality Jiří Truhlář. Poznamenal, že jeho heslem je: Dobrý spor, žádný spor.

Skutečnou cenu, na jaké se podle pověření zastupiteli místostarosta Vele s Truhlářem dohodnou, nelze dopředu odhadnout. Město chce logicky co nejvíc, Ria pokryje částku z pojistky.