Již od roku 2001 můžete navrhnout dobrovolníky na udělení ceny, tentokrát s názvem: „KŘESADLO 2016". Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

A proč Křesadlo? „Důmyslná kombinace několika prvků, které dokáží zázrak vznikne oheň. Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých," píše o ocenění jeho zakladatel, společnost Hestia.

Přesně den po Mezinárodním dnu dobrovolníků se sál jablonecké Střelnice stane hostitelem předávání cen Křesadlo 2016 pro Liberecký kraj. Tedy v úterý 6. prosince od 17 hodin.

Už třetím rokem se předávání Křesadel v Libereckém kraji koná prostřednictvím Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec (ČČK). „Je to pro nás obrovská čest, že nám byla udělena taková důvěra. Na základních bodech akce začínáme s naším partnerem, společností Severočeské vodovody a kanalizace, pracovat už na jaře," potvrdila ředitelka ČČK Kateřina Havlová.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, jakožto partner z řad firem, se i letos spojila s jabloneckým ČČK a společně už zahájily přípravy 6. ročníku. Nyní, v září oslovují občanská sdružení Libereckého kraje a širokou veřejnost s výzvou na nominování dobrovolníka z okolí, který si ocenění zaslouží.

„Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům," z poselství generálního tajemníka OSN Koffiho Annana k zahájení Mezinárodního roku dobrovolníků 2001.