Dobývání hradu pořádá spolek pravidelně, program pro návštěvníky byl připraven v sobotu i neděli.

„Poslední roky se snažíme orientovat primárně na děti, protože děti to nakonec baví nejvíc. Můžou si zkusit spoustu řemesel i dovedností, můžou si vyzkoušet, jak se jezdilo na koních v historických sedlech, jak lidé mleli mouku, jak bojovali, jak žili, a už druhý rok děláme i dětskou bitvu," řekl šafář kurie, v civilu letecký inženýr Jaromír Kučera z Roztok u Prahy. Rodiče se ale nemusí bát. „Děti bojují s námi, ale nepoužíváme naše zbraně, kterými se normálně bijeme mezi sebou, ale speciálně vyrobené, měkčené říkáme tomu bacátka," dodal.

Spolek Curia Vitkov vznikl v roce 1999. Jeho hlavní náplní je praktické rekonstruování hmotné kultury z doby raně středověkého přemyslovského státu, vymezené dobou panování Břetislava I. a počátkem vlády Přemysla Otakara I. tedy především 11. a 12. století. Milovníci historie budují na návrší ve Vítkově areál, v němž se mohou návštěvníci vrátit o stovky let zpátky do minulosti. V areálu zatím stojí opevnění, několik domů a část řemeslné vesnice. V posledních dvou letech přibyly stáje, čeledník a dům kněze. V budoucnu tu chtějí postavit i kostelík. Zatímco ostatní stavby jsou dřevěné, kostel bude z kamene.

O víkendu se řemeslníci, kteří v minulých týdnech v areálu pracovali, proměnili v bojovníky, ale také v prosté obyvatele středověkého dvorce. I šafář je jedním z bojovníků.

„Mám na sobě kroužkovou košili, takzvaný komplet, to znamená pěstnice, kapuce, pod tím nějaké plstěné krzno, velký mandlový štít, jako prakticky každý voják té doby v ruce meč a na hlavě přilbu," popsal svou výstroj a výzbroj Kučera. Zbroj podle něj není tak těžká, jak vypadá, celé to má dohromady kolem 20 kilogramů. Mnohem horší je podle něj v těchto prošívaných vaťácích a zbroji běhat v létě do kopce a bojovat.