Tradiční oblíbená Pouť svatého Josefa na Krásné na Pěnčínsku je po roce opět tady. Akci, která každoročně přivede do vesničky tisíce lidí, letos okoření prohlídka části rekonstruovaného Kittelova domu zvaného Burk. Jedná se o poslední prohlídky před jeho červencovým otevřením. Program pouti je tradičně bohatý, přitom poklidný. Střelnice a kolotoče tu nikdo nehledá.

Konat se bude řada kulturních vystoupení. „Jednak na vážnější téma v kostele svatého Josefa, ale i spíše jarmareční veselá vystoupení na protilehlém plácku před farou, kde se vystřídají folklórní vystoupení a pohádky,“ přiblížil manažer projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa Jan Sedlák. Hlavním cílem projektu obce Pěnčín a německého města Žitava je rekonstrukce Burku a probuzení zájmu turistů o obě místa.

O občerstvení se při pouti postarají dobrovolní hasiči z několika okolních obcí. Do celé akce se zapojují hlavně místní lidé se svými tradičními poutními pokrmy a pochutinami. To spolu s dřevěnými a z přírodních materiálů vyrobenými atrakcemi pro děti, řemeslnickými a tvůrčími dílnami vytváří její neopakovatelný kolorit.

Program začíná ve čtvrt na deset dopoledne vystoupením železnobrodského hudebního souboru LŠU Sboreček. Další koncerty, divadelní představení pro děti i taneční vystoupení poté proběhnou v kostele, před farou i přímo v ní. Vrcholem akce bude otevření a prohlídka Kittelova domu. Klíč se v zámku otočí v 16:15.

Ve spolupráci se saskými partnery ze Žitavy je rozlehlý dům z 18. století postupně měněn v informační, kulturní a společenské centrum. Otevření Kittelova domu je plánováno na červenec letošního roku. „Své místo tu bude mít stálá výstava k minulosti našeho kouta světa od sedm tisíc let starých pravěkých sekerek přes lékařskou a léčitelskou tradici doktora Kittela až po seznámení návštěvníků s poklady okolního horského a podhorského kraje,“ popsal starosta Pěnčína Ivan Matějček.

15 LET OPRAV

Dům je nyní protkán moderními technologiemi. Po několika letech doznal změnu podoby i jeho vnějšek. Nově byly vyspárovány mezery mezi trámy roubení, a to tradiční hliněnou mazaninou s konopnou koudelí. Rekonstrukce trvala od roku 2004 a celkem bude stát cirka 64 milionů korun.

Burk je dlouhý 28 metrů, široký 13,2 metru a vysoký 15 metrů. Impozantní stavba na malinké vesnici. „Burk je stavebně velice zajímavý, snad nic podobného neznám. Velikost je naprosto impozantní, zajímavý je i tvar střechy,“ popsal Sedlák.

Budova byla postavena v 18. století nejen jako obydlí známého lékaře, ale i jako sanatorium, kam přijížděli bohatí klienti z celého tehdejšího Rakouska-Uherska. Jak byl lékař známý, dokazuje i fakt, že 15. září roku 1779 projížděl severními Čechami císař Josef II. a v Šumburku (dnes Krásná) se s Kittelem osobně setkal. O jeho schopnostech si dokonce udělal záznam do svého cestovního deníku.