Návštěva se uskutečnila na pozvání starosty Chvalíkovic Radima Hlaváče u příležitosti 570. výročí první zmínky o obci a 120. výročí založení místního hasičského sboru. Železnobrodskou delegaci tvořili místostarosta Ivan Mališ, bývalá kronikářka paní Eva Vozková a manželé Janatovi udržující dlouholeté styky s jednou z chvalíkovických rodin. Současně se do Chvalíkovic vypravili také zástupci Sboru dobrovolných hasičů.

Železný Brod převzal kmotrovství nad Chvalíkovicemi v roce 1946 v rámci pomoci obci, která byla válkou velmi poškozena především v důsledku tzv. Ostravsko-opavské operace v dubnu 1945. „Pomoc v následujících letech byla mnohostranná a vytvořila řadu přátelských vazeb mezi občany Železného Brodu a Chvalíkovic. Chvalíkovičtí si pomoci dodnes velmi cení a dá se říci, že tento vděk nebo alespoň přátelské vztahy přecházejí z generace na generaci," poznamenal Ivan Mališ.

Delegace i zástupci SDH Železný Brod se také zúčastnili bohatého kulturního programu včetně ukázky požárního útoku nejmladších a ukázky nejstarší i nejmodernější hasičské techniky při zásahu. Na slavnostní schůzi SDH Chvalíkovice byly předány dary chvalíkovickým hasičům a poté následoval slavnostní průvod obcí.