Jistě je potěšitelné, že se společnosti daří obhajovat skvělé pozice na trhu zmítaném mohutným a stále rostoucím vlivem vstupu levného asijského zboží. Ale není to tak dávno, kdy si nejmenovaný podnikatel v televizi povzdechl nad nespravedlností světa. „Všechno jsme jim ukazovali, učili jsme je i unikátní metody. A všechny naše vědomosti teď obracejí proti nám.“ Škoda, že již před lety některý z vlivných podnikatelů nerozpoznal úmysly zvláště čínských delegací, které tehdy dělníci v provozech již důvěrně znali. Dnes probíhají urputné boje za zvýšení platů, ekonomové vymýšlejí další a další způsoby jak a kde ušetřit, menší firmy se zaměřují na jiný sortiment zboží, přežívají, v křečích dokonce krachují. „Proč se tak radujete? Jedné diktatury jste se zbavili, přijde ale totalita možná daleko horší. Totiž totalita peněz,“ řekl známému českému herci americký přítel v době Sametové revoluce. Jeho slova se vyplnila bezezbytku.