Je v tom trochu paradox. Na jedné straně ocenění tvrdě pracujícím zemědělcům, na druhé zvyšující se úřednická nařízení, papírování a obíhání institucí. Jakoby si sedlák neměl ani na chvilku oddechnout, protože za něj nikdo krávy nepodojí, hnůj nevykydá. Zemědělci na Jablonecku také nemají na růžích ustláno, přesto sbírají ocenění. V květnu získal ochrannou známku Regionální produkt Český ráj soukromý zemědělec z Huntířova, ovšem pyšnit se titulem Farma roku 2007? To už je pocta. Pan Šourek je skromný a dal jasně najevo, že mu publicita není příjemná. Nejde o to, že by snad farma odmítala reklamu, ona spíše nestačí náporu kupujících. Pokud totiž mlékárna nemůže vyhovět okamžité navýšené poptávce, lidé nadávají. Možná, že v některých okamžicích je jakékoli ocenění spíše na škodu. Ale přece jen, určitě zahřeje a vlije novou sílu do žil.