Možnost zvolit jednotlivé politické strany do krajského zastupitelstva se nabízí skoro všem lidem, ovšem musejí své hlasovací lístky umístit pouze v místě určeném podle trvalého bydliště.

Ke krajským volbám nemůžou například lidé, kteří pobývají v nemocnici nebo ve vězení. „V případě jiného druhu voleb nemocnice dává seznam voličů. Při krajských volbách může jít na vyžádání okrsková komise jen za tím pacientem, který má volební místo určené v oblasti jablonecké nemocnice,“ vysvětlil tajemník jablonecké radnice Jiří Nesvadba.

Neznamená to, že by nemocnice zvláštní seznam nechtěla vytvořit, ale zákon to zkrátka neumožňuje. Pacienti podle průzkumu však o krajské volby zájem nemají. „Z dvaceti pěti dotázaných, by šli k volbám pouze tři pacienti a z toho dva nebyli z Jablonce,“ podotkla aktuálně mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová.

Ti, co o volby projevili zájem, byli především senioři. Volební komise s letitou praxí potvrdila, že v Domě pro seniory na Novoveské ulici z osm set osmdesáti voličů z okrsku předpokládají třiceti procentní účast.

Hned po druhé hodině odpolední volební místnost v Novoveské zaplnili nejen senioři, ale také mladí lidé, kteří šli k volbám poprvé. „Volil jsem stranu, která podle mne má dobré názory,“ řekl jeden z mladých voličů.

Volby probíhají všude stejně. „Svůj hlas každý volič vloží do obálky opatřené úředním razítkem a musí projít prostorem pro úpravu hlasovacích lístků. Obálku s hlasem pak vloží do urny,“ vysvětlila předsedkyně okrskové komise Lenka Dlabolová. Pokud se někdo nemůže například ze zdravotních důvodů k volbám dostavit, dva členové z komise na požádání zajdou za dotyčnou osobou. „Po skončení voleb, tedy dnes po čtrnácté hodině, zkontrolujeme lístky z obou uren, rozdělíme je na politické strany, spočítáme preferenční hlasy a konečné výsledky pak vyhlásí Český statistický úřad,“ dodala Dlabolová s tím, že volebních komisí v Jablonci je celkem čtyřicet devět.

Další skupinkou, která volit nemůže, jsou děti a nezletilá mládež. Ta však o volby ani zájem nejeví. Dotázaní studenti prvního ročníku střední školy nejen že neprojevili zájem jít volit, ale ani jeden student nevěděl, čeho se včerejší a dnešní volby týkají.

Zato děti z prvního stupně Základní školy v Rýnovicích, kde je také volební místnost, o systém voleb projevily zájem. „Protože v prostorách prvního stupně školy se volí, připravovali jsme volební místnost a děti se zajímaly, co se to vlastně děje. Na základě jejich dotazů jsme jim vysvětlili průběh voleb i to, co následuje po jejich skončení,“ řekla učitelka českého jazyka a občanské nauky ze ZŠ Rýnovice Šárka Horychová, která dále uvedla, že všeobecně o volbách se žáci dozvídají v sedmém ročníku v rámci občanské nauky. „Speciálně v období voleb v žádném případě děti s touto problematikou neseznamujeme, jelikož by to bylo zanášení politiky do školy, a to si rozhodně nepřejeme,“ dodala.