„Při tvoření projektu jsme postupovali správně, dokonce jsme byli i několikrát na odboru životního prostředí, kde nám potvrdili úplnost projektu, přesto v konečném výsledku jsme v žádosti neuspěli,“ řekl student gymnázia Vojtěch Havlíček s tím, že z úřadu uvedli, že chtějí podporovat mladé a začínající včelaře.

Uspokojili třicet procent včelařů

„Informace, že rozdělení proběhlo pouze mezi začínající včelaře není pravdivá. Program není zaměřen pouze na začínající včelaře a v žádném oficiálním materiálu to takto není. „Je to jeden ze čtyř předmětů podpory,“ argumentuje Tomáš Komrzý z odboru životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje.

Přidělování dotací pro včelaře proběhlo nadvakrát. „Byl velký zájem a po prvním přidělení dotací v sumě čtyři sta tisíc korun zastupitelstvo vyčlenilo dalších čtyři sta tisíc. Celkem osm set tisíc bylo rozděleno mezi dvaatřicet včelařů. Na víc, bohužel, nezbylo,“ informoval Komrzý s tím, že každý projekt byl trochu jiný. „Mezi hlavní kritéria hodnocení žádosti byla kvalita projektu a jeho význam pro naplnění cílů grantového programu a preferována byla území s nižším zastoupením včelstev,“ dodal.

Většinu dotací z krajského úřadu poskytli v menší sumě, než včelař žádal, ale tak, aby byl projekt realizovatelný. „Přesto bylo možné uspokojit pouze třicet procent žádajících včelařů,“ zmínil Tomáš Komrzý s tím, že nejmladšímu podpořenému včelaři bylo jedenadvacet let.
Havlíčkovi ke svoji smůle patřili mezi ostatních sedmdesát procent včelařů, na které se nedostalo.

„Dřevěný včelín jsme museli zaplatit sami. V krajských listech se uvádí, že chtějí odstranit problém nezájmu mladých lidí o včelařství, a přitom ten nejmladší včelař podporu nezískal,“ postěžovala si paní Havlíčková s tím, že kraj jim pouze na telefonické vyžádání sdělil tři důvody, proč v žádosti o dotaci neuspěli, a s kterými rozhodně nemohou souhlasit.

Zapsali do mapy všechny včelaře?

Kraj však nemohl uspokojit všechny. Největší důraz při rozdělování dotací kladli na míru zavčelení oblasti. Z oblastí s dobrým zavčelením nebyl však podpořen nikdo.

V Libereckém kraji jsou dva tisíce včelařů, jejich data byla zapsána do mapy. „Mapa může pomoci těm, kteří se svými včelstvy kočují, ale třeba i při zřizování stálých stanovišť. Dle mých zkušeností nemá řada včelařů dostatek informací o zavčelení oblasti, ve které pracují,“ vysvětluje důvody náročné práce Vladimír Davídek, předseda liberecké okresní organizace.

Do mapy byly také zanášeny informace o rozšíření onemocnění varroázou v Libereckém kraji. Údaje budou velmi dobrým pomocníkem k prevenci onemocnění, které již po celé republice způsobilo velký úbytek včel. „Z neznámých důvodů jsme do této mapy nebyli zapsáni,“ uvedl Vojtěch Havlíček.