Už téměř měsíc v Jablonci funguje nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kruháč. Toto zařízení si klade za cíl odhalovat a řešit problémy dětí a mladistvých ve věku od 6 do 26 let. Ředitelky Kruháče Michaely Albrechtové jsme se ptali, co se doposud pracovníkům centra podařilo.

Můžete ve stručnosti shrnout, jak se centrum rozjelo a kolik dětí už do Kruháče zavítalo?
Námi poskytovaná služba se velmi rychle ujala. Za necelý měsíc fungování se u nás vystřídalo asi sedmdesát dětí s tím, že každé odpoledne jich u nás tráví čas zhruba třicítka. Z toho samozřejmě vyplývá, že celá řada dětí k nám dochází pravidelně. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou děti mezi šesti až dvanácti lety, ale výjimkou nejsou ani dospívající.

Fungujete zatím spíš jako volnočasové centrum nebo už se daří i odhalovat problémy jednotlivých dětí, což je vlastně vaším hlavním cílem?
Už i začínáme řešit konkrétní problémy. Nejčastěji děti trápí potíže spojené se školou, například přístup učitele, řešíme ale i záškoláctví. Děti už nás se svými problémy začínají samy oslovovat.

Můžete uvést nějaký úplně konkrétní případ toho, co řešíte?
Chodí k nám například holčička z první třídy, která už měsíc nebyla ve škole, protože její maminka tvrdí, že dcera má kašel. K nám ale holčička stabilně dochází. Sami jsme ji například museli naučit podepsat se. Fungujeme jako centrum, kam děti docházejí, nepracujeme v terénu, ale v tomto případě je potřeba maminku dítěte kontaktovat. V tomto spolupracujeme s Nadějí, která má terénní program.

Pociťujete už nějakou zpětnou vazbu?
Určitě. Děti jsou většinou nadšené, o čemž svědčí už to, že k nám docházejí pravidelně. Já osobně jsem se v centru setkala s osmiletým klukem, který speciálně se mnou pořád chce hrát stolní fotbal a je to příjemný pocit.

Při otevírání centra před necelým měsícem jste avizovala, že budete chtít navázat úzkou spolupráci se školami. Jak to v současné době vypadá?
Spolupráce se školami se rozjela báječně. Školy k nám pořádají exkurze, zatím u nás byly tři. A skvělé je, že už se u nás objevily i děti, které se s naším centrem seznámily právě při exkurzi. V současné době připravujeme také přednášky pro školy.