Nejen projektem Děti na startu, kvůli kterému jsem původně ředitelku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou Janu Fialovou navštívila, ale i dalšími pozitivy se může novoveská škola pochlubit. Je to především kvalitní výuka, bohatá zájmová činnost a velmi příjemné, rodinné prostředí.

Ředitelka Jana Fialová působí ve škole už mnoho let, ve funkci ředitelky druhým rokem. „Jsem ráda, že se mi podařilo rozšířit jak školu, tak mateřskou školu. Máme dvojnásobný počet dětí. A od nového školního roku bych chtěla otevřít další, už třetí společnou třídu základní školy. Mnoho let se tady učilo jen v jedné třídě, jednotřídce, kam docházeli žáci od první do páté třídy. Hned, když jsem nastoupila, jsem otevřela další a v příštím školním roce plánuji už třetí. Máme také už druhou třídu mateřské školy. Málo kdo věřil, že se nám to povede a že budeme mít dostatek žáků do mateřské i základní školy. Jsem ráda, že se zájem o školu stále zvyšuje,“ řekla ředitelka školy.

Jaroslav Demčák.
Jablonečané, nestyďte se nosit roušky. Pošlete nám fotku

V této škole začala pracovat v roce 1992. Proto ve své vizi ředitelky mohla vycházet ze svých dlouhodobých zkušeností a znalostí. „Prošla jsem v této škole několika pracovními pozicemi, jako pedagogický pracovník od roku 1997 a od roku 2003 jako vedoucí učitelka mateřské školy a zástupce ředitelky. Krátce po nástupu do zdejší školy jsem si začala doplňovat odbornou kvalifikaci studiem na vysoké škole. Pro odbornou kvalifikaci učitelky mateřské školy jsem vystudovala bakalářské studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol. Odbornou kvalifikaci pro 1. stupeň základní školy jsem získala magisterským studiem speciální pedagogiky. Dále mám vystudované vychovatelství, což je potřebná kvalifikace pro školní družinu. Pak následovalo studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii, funkční studium pro ředitele škol a další vzdělávání a kurzy,“ vyjmenovala svoji studijní dráhu Jana Fialová. A to všechno právě podtrhuje kvalitu její práce, ve které se může opřít o bohaté zkušenosti ze všech oblastí života školy.

Školní rok na Nové Vsi přináší žákům vedle hodnotné výuky také hodně zajímavých akcí a událostí. Mají například pestřejší hodiny tělesné výchovy, jezdí na bruslení a plavání, bohatá je nabídka mimoškolních aktivit, mezi které patří třeba kroužek Mažoretek.

Magistrát města Jablonce nad Nisou
Na jablonecký magistrát jen s rouškou. V Železném Brodě zrušili zastupitelstvo

Novovesští školáci se mohou také pochlubit svými znalostmi, které prokázali v rámci testování. „Poměřili jsme si vědomosti na celostátní úrovni s ostatními školami formou SCIO testování žáků 3. ročníku. A opět jsme měli celkově nadprůměrné výsledky,“ právem se může pochlubit ředitelka školy a zdůraznila: „Myslím, že právě na menší škole se může pedagog daleko více žákům věnovat, ať už těm, kteří potřebují s učením více pomoci a nebo naopak těm, kteří jsou mimořádně nadaný. Ve třídách, kde je méně žáků, může učitelka daleko více využívat individuální přístup k jednotlivcům.“

V obci se jeden čas dokonce řešila otázka, zda školu mít nebo nemít. Ale obec bez školy, to není obec. Kolem školního zařízení se sdružuje bohatá činnost, a to nejen vzdělávací. Dá se říct, že škola byla a stále je srdcem každé obce. A stejně tak to cítí i ředitelka Fialová. Proto mezi její hlavní priority patří školu na Nové Vsi nejen udržet, ale hlavně stále zkvalitňovat ve všech oblastech. „Jen taková škola může přesvědčit rodiče, kteří přemýšlejí o tom, zda svého budoucího školáka budou vozit každý den do velké městské školy nebo raději je nechají místní škole rodinného typu. Těším mne, že většina škol se rozhodla pro naši školu.“

A Jana Fialová ve funkci ředitelky dělá všechno proto, aby se žákům v novoveské škole líbilo. Už teď se budova dočkala modernizace a další ji ještě čeká. „Postupně se zlepšil exteriér i interiér školy, dostala novou fasádu, okna, střechu. Došlo na opravu vody, odpadů, osvětlení. Ve třídách žákům slouží nové vybavení. A nového vybavení, třeba konvektomatu, se také dočkala školní jídelna, vyprávěla s nadšením ředitelka. A chlubit se mohla dál.

O koranoviru, pivu, zákuscích a ekonomice

„Žáci využívají nové šatny, učitelé nové vybavení sborovny. Vyměnili jsme linoeum a vybavení sborovny. Místnosti jsou vymalované, budova je oplocená. Troufnu si říct, že budova školy je již dnes pýchou obce. A ta na ni, společně s rodiči a zřizovatelem, může být náležitě hrdá,“ dodala ředitelka.

Když jsem si prohlédla celou, útulnou a už na první pohled rodinnou školu, ve které nechybí ani tělocvična, dostali jsme se konečně k projektu Děti na startu. Do toho se novoveská škola zapojila od nového roku. A ředitelka nelituje. „Jsem ráda, když se děti hýbou a sportují. Projekt mě velmi zaujal a potěšilo mě, že o něj mezi našimi žáky je velký zájem. Scházejí se několikrát týdně. Podle mne je velmi důležité, aby se hýbaly a cvičily děti už od předškolního věku a učily se všestrannosti. Tento projekt se nám velmi líbí právě proto, že je zaměřený na všestrannou pohybovou výchovu. Ve školce cvičí dvě skupiny pod vedením lektorky, která za nimi pravidelně jezdí a hodinu vede, cvičí s nimi. Další skupina cvičí v rámci družiny. Projekt je super a byl o něj také velký zájem mezi rodiči. Dokonce takový, že se ještě další kroužek rozběhl jako mimoškolní aktivita v odpoledních hodinách. Sportovní činnost dětí budeme na naší škole vždycky podporovat,“ zdůraznila Jana Fialová.