Srovnávací výzkum Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank, hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Vyhlášení výsledků za Liberecký kraj proběhlo ve čtvrtek 9. března. Podmínky pro podnikání jsou podle nich nejvýhodnější v Jablonci nad Nisou. Město ve výzkumu uspělo již několikrát.

„Vítězné statutární město zaznamenává v rámci kraje nejvyšší meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů, stejně jako nárůst počtu obyvatel. Město dokáže na tento trend reagovat nadprůměrně vysokým počtem dokončených bytů v poměru ku změně počtu obyvatel,“ uvádí se v hodnocení vítězného města. Výsledky analýzy také oceňují počet volných pracovních sil je ve městě, který je více než ve většině dalších obcí s rozšířenou působností v kraji, což je pro podnikatele dobrá zpráva.

Město si podle výzkumu ale především vede velmi dobře v části věnované přístupu veřejné správy. „Nejvíce bodů získalo za webové stránky, které jsou z pohledu podnikatele přehledné a jsou na nich všechny potřebné informace pro komunikaci s úřady a mnohé další. Zároveň Jablonec nad Nisou zazářil v testu elektronické komunikace, prostřednictvím kterého se ověřuje kvalita a rychlost odpovědí živnostenských úřadů na fiktivní podnikatelské dotazy,“ říká se v hodnocení, jež zpracovala agentura Datank.

Markéta Davidová
Markéta Davidová: Chtěla jsem studovat zvířecí obor. Těžká byla genetika

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022

1. Jablonec nad Nisou
2. Semily
3. Liberec
4. Tanvald
5. Železný Brod6
6. Turnov
7. Frýdlant
8. Jilemnice
9. Nový Bor
10. Česká Lípa

Jablonec nad Nisou se dlouhodobě umisťuje v první trojici krajského hodnocení, v roce 2019 si odnesl také titul Město pro byznys desetiletí. „Jablonec nad Nisou je už historicky město, které je s byznysem a podnikáním bytostně spojeno. Vzešlo z malé vesničky právě díky podnikání místních lidí. V Jablonci se nikdy nedělaly nějaké bombastické projekty, ale podnikání vycházelo z menších dílen, které se postupně zvětšovaly. A město se snažilo především vytvořit podmínky, infrastrukturu a neklást podnikatelům překážky. To je tradice, která se v Jablonci drží do dneška. Město klade velký důraz na živnostenský úřad, například i z hlediska dostupnosti. Jsme momentálně výrazně nastaveni pro rozvoj digitalizace. I naše politická reprezentace se této agendě hodně věnuje. Chtěli bychom v tomto ohledu vytvořit prostředí, které bude pro podnikatele co nejjednodušší a nejpraktičtější,“ říká tajemník Jablonce nad Nisou Marek Řeháček.

Druhou příčku obsadily Semily, které se mohou pochlubit velmi vysokým počtem živnostníků, ale také firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Průměrná měsíční mzda je zde v rámci regionu nízká, což může podnikatele lákat k umístění svého podniku právě zde. Ocenit je potřeba zejména radnici, protože zaznamenává v Libereckém kraji nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, ale také nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech.

Ceny pro soutěž Kniha roku Libereckého kraje vyrábí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově.
Čtenáři udělí svou cenu. O oblíbenou regionální knihu lze hlasovat na internetu

Bronzový Liberec zaznamenává vysoký podíl firem a těží z dobré dopravní dostupnosti. Index stáří, tedy poměr obyvatel nad 65 let ku lidem mladším 14ti let je v krajském městě velmi nízký, což je příslibem rozvoje podnikání také do budoucna. Liberec vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy. Podnikatelům, ale samozřejmě nejen jim, nabízí největší počet úředních hodin, během nichž si můžou vyřídit, co potřebují.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.