V obřadní síni jablonecké radnice slavnostní vyhlásili nejlepší strážníky loňského roku. Zatímco loňské vyhlašování ovládly ženy, letošní ocenění patřila výhradně mužům. Strážníkem roku 2014 se stal strážník Jiří Hartman. Druhým oceněným je jeho kolega z oddělení dopravní a hlídkové služby Lukáš Juřík a operátor Petr Vedral si odnesl třetí ocenění. Právě Vedral byl mezi oceněnými už jednou v roce 2009, kdy se umístil na 2. místě.

Titul Strážník roku uděluje Městská policie ve spolupráci s vedením města již od roku 2008. „Mezi základní kritéria hodnocení patří plnění povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii, plnění úkolů nad rámec pracovních povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, kvalita zpracování spisového materiálu a úroveň vystupování," vysvětluje ředitel Městské policie Luboš Raisner.

Návrhy na ocenění strážníků podávají vedoucí operačního střediska a vedení městské policie. Z těchto návrhů jsou pak vybráni tři nejlepší, jejichž jména a fotografie se objeví na čestném místě na služebně Městské policie, v Jabloneckém měsíčníku i na webových stránkách. Poděkování za dvacet odpracovaných let obdržel při vyhlašování nejlepšího strážníka roku 2014 také Miloslav Lejsek, který působí v roli referenta prevence kriminality a vzdělávání.

Do obřadní síně přišla také řada hostí, mezi nimi jako nejvyšší velitel Městské policie Jablonec primátor města Petr Beitl. Mezi gratulanty byli i zástupci Policie ČR, profesionálních hasičů, jablonečtí zastupitelé. Plukovník Petr Šikola, vedoucí územního odboru Jablonec nad Nisou Policie ČR vyzdvihl spolupráci městských strážníků s policisty a dva ze strážníků Vladislava Rázka a Jaroslava Brožka za jejich práci odměnil.

„Stále se utvrzuji v tom, že městská policie je důležitou a potřebnou součástí Jablonce. Strážníci výrazně přispívají k ochraně veřejného pořádku, mají podíl na poklesu kriminality v minulých letech, ať už vlastními zásahy nebo preventivní činností," řekl mimo jiné primátor Beitl.