Největším problémem Libereckého kraje je podle jednotlivých lídru politických stran nezaměstnanost. Ta za poslední měsíc dosáhla v Libereckém kraji 8,1 procenta, což v reálných číslech představuje přes 24 tisíc lidí bez práce.

Jako další podstatný problém vidí chybějící dopravní infrastrukturu a špatný stav silnic, který stát nedokázal zcela vyřešit ani tři roky po ničivých povodních.

Na otázku v anketě odpovídali představitelé devíti stran, které mají podle průzkumu pravděpodobně největší šanci dostat se v předčasných parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny.

Chybí pouze vyjádření lídra kandidátky Strany zelených, kterého si strana volila v sobotu, do uzávěrky zatím nebyl znám a vyjádření Jana Korytáře, libereckého exprimátora a lídra Změny. Ta zatím jedná o možné spolupráci právě se Zelenými a oficiální kandidátku také dosud nezveřejnila.

Martin Komárek, ANO 2011 MARTIN KOMÁREK, ANO 2011

52 let, novinář, bývalý politický komentátor a spisovatel

Za nejvážnější problémy Libereckého kraje považuje neprůhledné veřejné soutěže, nezaměstnanost a problémy v občanském soužití. „Proti neprůhlednosti soutěží se mnozí starostové v oblasti i kraj snaží bojovat, ale nutný je zákon, který podvodům v soutěžích zamezí," uvedl. Nezaměstnanost chce strana řešit podporou podnikání a také pobídkami k vytváření pracovních míst pro absolventy škol, lidi nad 50 let a matky s dětmi. Problémy občanského soužití pomůže podle něj řešit důsledné dodržování zákonů. „Nikdo nesmí zneužívat svého ekonomického vlivu a naopak nikdo nesmí zneužívat dávky od státu," dodal.

Pavel Ploc (ČSSD) PAVEL PLOC, ČSSD

49 let, bývalý poslanec sněmovny, reprezentant ve skocích na lyžích

Za největší problém kraje považuje vysokou nezaměstnanost, cestu ke zlepšení vidí hlavně v podpoře rozvoje cestovního ruchu, pro který má kraj skvělé příležitosti. „Šanci by díky jeho rozmachu dostali i pracovníci v dopravě, stavebnictví, maloobchodu, ubytovacích a stravovacích službách," řekl Ploc. Nezaměstnanost lze podle něj korigovat i s pomocí peněz z veřejných prostředků. „Zároveň je stále šance získat prostředky z evropských fondů na rekvalifikaci nezaměstnaných a zaměstnanců v podnicích zasažených krizí," dodal. Za problém považuje i absenci samostatného krajského soudu, o jehož zřízení chce znovu usilovat.

Kamil Jan Svoboda KDU-ČSL KAMIL JAN SVOBODA, KDU-ČSL

35 let, náměstek primátorky Liberce

Za jeden z největších problémů považuje surovinovou politiku, v Libereckém kraji jde zejména o plány na obnovení těžby uranu a také těžby čediče na kopci Tlustec. „Obce by měly mít možnost těžbu odmítnout, nebo dohodnout s těžaři takové podmínky, které jejich zájmy nenaruší," vysvětlil. Za vážný problém považuje například riziko eskalace sociálního napětí, kde by měla pomoci hlavně prevence. Rád by také viděl větší podporu kultury, neziskových organizací, ale například i předškolního vzdělávání. Za problém považuje i vysokou koncentraci obchodních center, která by rád o nedělích a svátcích zcela uzavřel. Otevřeno by měly podle něj jen malé firmy, což by vedlo ke vzniku nových pracovních míst.

Stanislav Mackovík (KSČM) STANISLAV MACKOVÍK, KSČM

46 let, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

„Určitě je nutné se vypořádat s důsledky povodní z roku 2010, především je potřeba zajistit financování oprav silnic, a to za účasti státu." Do rekonstrukce silnic v kraji je sice nutné investovat nemalé peníze, na druhou stranu se tím ale podle něj vytvoří možnost větší dostupnosti služeb pro občany a zvýší se jejich mobilita, což by se mělo projevit i poklesem nezaměstnanosti. Ve vzdělávání je podle něj nutná podpora řemesel, která na trhu práce stále více chybí. Za důležité považuje Mackovík i zajištění dostupné zdravotní péče. „Je třeba vytvořit takové legislativní prostředí, které bude pamatovat především na pacienty a ne na zisk," zdůraznil.

starostka Hana Moudrá HANA MOUDRÁ, ODS

47 let, starostka České Lípy

„Liberecký kraj patří k regionům, kde se více či méně potýkáme s tím, že tady skončila nebo se v posledních letech výrazně omezila produkce tradičního českého zboží." I když do regionu přišli (a mnohdy zase odešli) investoři a zaměstnavatelé s novými výrobními programy, bylo by podle ní ku prospěchu všech, kdyby zdejší výroba bižuterie, skla či textilu znovu zaujala svou významnou roli. „Možná by stačilo jen snížit cenu energie, aby tradiční české zboží včetně našeho skla či bižuterie bylo ve světě opět schopné konkurovat. To se potom pozitivně odrazí i v hospodaření celého státu včetně Libereckého kraje," dodala.

Jan Nezmar JAN NEZMAR, SPOZ

36 let, sportovní ředitel FC Slovan Liberec, bývalý fotbalista

„Osobně považuji za největší problém zdejšího kraje kromě nezaměstnanosti hlavně chybějící infrastrukturu, špatný stav silnic. Zejména ten je tématem spíš pro komunální politiku, ale poslanci se musí starat o to, aby legislativa fungovala tak, že se peníze budou správně vybírat a nepotečou tam, kam nemají, ale tam, kde jsou potřeba," uvedl a pokračoval: „A že vytvoří podmínky pro to, aby samosprávy mohly s pomocí státu řešit konkrétní problémy bez zbytečných překážek. Když se dobře daří lidem, daří se i ekonomice a naopak."

Jan Farský JAN FARSKÝ, TOP 09

34 let, starosta Semil, bývalý poslanec sněmovny

Za největší problém považuje nezaměstnanost. „Je to důsledek 90. let, kdy se mnohé továrny staly nekonkurenceschopnými na nových trzích a ne vždy se objevil dostatečně schopný management, který dokázal propady zvládnout. Jsou ale i pozitivní případy, které se se změnou vyrovnaly a dodnes fungují, případně vznikly nové. Jsou důkazem, že to jde." Nedostatkem práce trpí podle něj hlavně hůře dostupná území. Cestu vidí ve zlepšení dopravní dostupnosti, zjednodušení pravidel pro podnikání, renesanci řemesel a daňovém zvýhodnění revitalizace brownfields proti stavbám na zelené louce. „Lidem se také musí vyplatit pracovat," zdůraznil.

Jana Hnyková, ÚSVIT

JANA HNYKOVÁ, ÚSVIT

49 let, zdravotní sestra

„Za největší problémy v Libereckém kraji považuji nezaměstnanost, špatný stav silnic, neodstraněné škody po záplavách v roce 2010, snížení finančních prostředků na veřejné služby, dopravu, školství, zdravotnictví a podfinancování sociálních služeb." Řešení vidí v efektivním vynakládání finančních prostředků, posílení veřejných rozpočtů a novelizaci špatných zákonů minulé vlády.