Jména ulic a náměstí jsou v každé obci dobrým a zajímavým vodítkem při pohledu na národní a místní historii. Platí to i pro Jablonec nad Nisou, kde mají tyto názvy tradici zhruba 200 let. S prvními pojmenováními tohoto typu se setkáváme na nejstarších plánech obce, tehdy městyse, z první čtvrtiny 19. století. Z hlediska národnostního charakteru tehdejšího osídlení jde logicky o názvy německé.

Na konci 19. století se už objevují tzv. čestná jména oslavující významné osobnosti veřejného života. Byli to například Josef-Pfeiffer-Strasse, Emil-Müller-Gasse, Josefsstrassse, Josefsplatz, Goetheplatz, Mozartgasse.

A po jakých osobnostech se vztahem k městu by Jablonečané pojmenovali ulice? Zeptali jsme se v anketě: Dr. Kittel, Jára Cimrmann, Špotáková, Otto Intze, Josef Pfeiffer.

Pokud bychom největšího z Čechů zvolili podle toho, kolik ulic v českých, moravských a slezských městech nese jeho jméno, vítězem by se stal „učitel národů“ Jan Amos Komenský. Jmenuje se po něm 473 ulic či náměstí po celé zemi. Deník to zjistil v analýze názvů více než 80 tisíc tuzemských ulic, kterou provedl u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

„Vzdělání je hodnota, kterou asi nikdo nezpochybňuje. A tak je přirozené, že jméno jejího reprezentanta Jana Amose Komenského je první volbou, zvláště pokud je v blízkosti škola,“ hodnotí analýzu pojmenování ulic jazykovědec Karel Oliva. Komenského ulice je ta, v níž se nachází základní a mateřská škola (taktéž pojmenovaná po nejslavnějším rodákovi).

Druhou příčku mezi historickými osobnostmi v počtu ulic, náměstí či tříd drží mistr Jan Hus. Kněz, reformátor a kazatel dal jméno 433 z nich. Třetí pozici drží obrozenec a spoluzakladatel Sokola Miroslav Tyrš se 405 ulicemi. I on má tu „svou“ ve městě, kde se jako Friedrich Emmanuel Tirsch narodil, tedy v Děčíně.

Když se přestaneme soustředit jen na historické osobnosti, zjistíme, že nejvíc ulic v tuzemských městech nese název Zahradní (693) před Krátká (589) a Nádražní (517). Což je logické, neb jak uzavírá Oliva: „V nejstarších dobách se pojmenování ulic vytvářela samovolně: místo, kde se prodávalo uhlí, dostalo přirozeně název Uhelný trh.“