„Petice běží od začátku ledna. Proběhlo jednání odborových organizací s vedením nemocnice, na které dorazili i celostátní předsedové obou odborových organizací. Následovala schůze, kde diskutovali zaměstnanci nemocnice jak s odbory, tak s ředitelem nemocnice,“ uvedl předseda jabloneckého LOK-SČL, endokrinolog Miroslav Adam.

Záměr převodu Nemocnice Jablonec na akciovou společnost vyplul na povrch opět po několika letech. Vstup do společnosti totiž znovu, zatím v rámci ekonomické rozvahy, nabídl Liberecký kraj. Za 20 procent akcií by mohl dát městu celkem 300 milionů korun rozložených do osmiletých splátek po cirka 37 milionech ročně.

Petice se proti převodu nemocnice z příspěvkové organizace zřízené městem na akciovou společnost vymezuje. Petičníci argumentují hned několika důvody, proč převod nechtějí. „V posledních 30 letech byla na akciovou společnost převedena spousta nemocnic a v průběhu času se ukázalo, že to nebyla šťastná volba. Čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že platy v nemocnicích transformovaných na akciovky jsou nižší o tisíce korun,“ popsal některé výhrady Adam.

Odbory se bojí, že by v případě nižších výdělků odcházeli lékaři i zdravotní sestry do zahraničí nebo do soukromých praxí. „Obrací se na mne sestry, že mají strach, co bude v případě převodu dál. Pracuji v nemocnici 30 let, nikdy tady nebyla taková atmosféra strachu jako v posledních týdnech,“ popsala lékařka laktační poradny Ivana Vraná.

Změnu vedení hájí

Podle vedení nemocnice je vstup kraje v podstatě nezbytný. „Přichází těžké období, útočí na nás inflace, zaměstnanci tak očekávají zvyšování platů, zároveň se ale ochlazuje ekonomika. Proto nemocnice potřebuje další zdroj peněz,“ vysvětlil šéf špitálu Vít Němeček.

Ze získaných peněz chce vedení zdravotnického zařízení polovinu přesunout na nadstandardní odměny personálu, druhá polovina by měla jít na rozvoj nemocnice. „Navíc by transformace znamenala to, že na hospodaření nemocnice by nedohlíželo jen město, ale i kraj. A samozřejmě že by k nám plynuly ze strany kraje další peníze,“ poznamenal Němeček.

Podporu petici vyjádřila jablonecká organizace hnutí ANO 2011, které je ve městě v opozici. „Pomáháme s distribucí petice. Chápeme nejistotu zaměstnanců nemocnice. Pokud by nastal takový vlastnický zásah, obáváme se snížení kvality péče,“ sdělil zastupitel David Mánek (ANO).

Jednání jsou na začátku

Vedení města tvořené zástupci ODS se Starosty pro Liberecký kraj (SLK), Piráty a hnutím Společně pro Jablonec zatím o transformaci nemocnice s krajem nejednalo. „Jen v rámci koalice jsme se 9. ledna nad tímto bodem sešli. Bylo to první jednání ze série o tom, kdy se seznamujeme s tím, jakým způsobem funguje nemocnice a zda vůbec můžeme uvažovat o nějakém převodu,“ sdělila náměstkyně primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová (SLK).

Návrh vstupu Libereckého kraje do nemocnice vzešel od samotného hejtmanství, které se tak snaží sjednotit roztříštěnou strukturu krajského zdravotnictví. „Zatím ale neexistují žádné dohody, jednání jsou teprve na začátku. Bližší informace lze sdělit až případně poté, co se s touto záležitostí seznámí zastupitelstva,“ upřesnil krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS).

Vedení Jablonce zmiňuje současné ekonomické tlaky. „Veškeré investice by v případě příspěvkové organizace šly na vrub jen městu,“ zmínil primátor Jablonce Miloš Vele (ODS). To ale podle něj na to nemusí mít peníze. „Při současné inflaci a rostoucích cenách energií si nedokážu představit, že by to bylo ve stejné výši jako dosud,“ vysvětlil.

Liberecký kraj má čtyři páteřní nemocnice. V Libereckém kraji jsou akciovými společnostmi obě krajské nemocnice – v Liberci a České Lípě, nemocnice v Jilemnici a Semilech provozuje akciová společnost MMN. Ve všech drží Liberecký kraj majetkový podíl a přispívá na investice. Naposledy před dvěma lety vstoupil kraj do posledně jmenované. Za 21,67 procenta akcií zaplatí 187,5 milionu korun, taktéž s rozložením do osmi let. Jedinou páteřní nemocnicí coby příspěvkovou organizací je dnes Nemocnice Jablonec. Diskuse o změně její právní formy probíhá od roku 2005.