Návštěvy otců u porodu a doprovod u hospitalizovaných dětí jsou povoleny za dodržení nastavených pravidel. Návštěvy u pacientů v terminálním stadiu jsou možné po domluvě s ošetřujícím lékařem.

I nadále platí další preventivní hygienická opatření. Aktuální informace sledujte na webových stránkách nemocnice.